vinyasa

Yum Vinyasa is a dynamic form of yoga, where you get challenged by the positions that are put together in shorter or longer sequences at at fast pace.

 

Yum Vinyasa Yoga

 

About Vinyasa Yoga

Vinyasa is a dynamic form of yoga, where you get sweaty and challenged by the positions that are put together in shorter or longer sequences at a fast pace.

The focus is on yang, which is a combination of motion and breath that can bring about a state of meditation in a sustained flow. The internal heat you feel when practicing Vinyasa yoga, helps to excrete waste, so remember to drink plenty of water afterwards. There may be variations in the vinyasa classes and the order of the positions, depending solely on the teacher. Vinyasa yoga is a good example of what Yum represents, namely, that the inner heat and sun must come from inside of yourself rather than from outside and unnatural circumstances. Yumasté.

 

Read more about prices and memberships

 

//

 

Om Vinyasa Yoga

 

Vinyasa er en af de mere dynamiske former for yoga, hvor man får sved på panden og bliver udfordret af yogastillinger som sættes sammen i kortere eller længere sekvenser i et hurtigt tempo. Her er der fokus på yang, som er en kombination af bevægelse og åndedræt som kan frembringe en tilstand af meditation i et vedvarende flow. Ved praktisering af Vinyasa yoga dannes der meget indre varme i kroppen og det hjælper til at udskille affaldsstoffer - husk derfor at drikke rigelig med vand bagefter. Der kan forekomme variation på vinyasa holdene, da underviseren ofte selv sammensætter hvilke stillinger der er fokus på og i hvilken rækkefølge de kommer i. Derfor skal man forvente at underviserene har hver deres stil i Vinyasa yoga. Vinyasa yoga er et godt eksempel på hvad Yum repræsenterer, nemlig, at den indre varme og sol skal komme inde fra dig selv, og ikke af ydre unaturlige omstændigheder. Yumasté.

 

Læs mere om priser og medlemsskaber